Restrukturyzacja firmy – na czym polega?

Do niedawna firmy zadłużone były zmuszone do wyprzedawania majątku, aby pozyskać środki do spłaty długów. Blokowano konta w banku, wierzytelności spływały do firm windykacyjnych, nikt nie chciał podpisywać kontraktów z zadłużoną firmą – jednym słowem: upadłość.

Dziś jest instrument prawny, który pozwala stanąć na nogi gdy wpadniesz w spiralę długów. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala Ci podjąć kolejne próby oddłużenia Twojej firmy. Gdy rozpoczniesz proces restrukturyzacji, Twój zarządca restrukturyzacyjny zdejmie blokady z kont bankowych, wstrzyma egzekucje komornicze i pomoże Ci dalej rozwijać Twoją firmę.

Restrukturyzacja sądowa – jaki jest cel? 

Postępowanie restrukturyzacyjne polega na wprowadzeniu zmian w strukturze i sposobie funkcjonowania Twojej firmy, aby zwiększyć jej zyskowność oraz na zawieraniu kompromisów z wierzycielami, abyś mógł spokojnie prowadzić swój biznes. 

Postępowanie restrukturyzacji należy prowadzić tak, by roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym stopniu, jednocześnie tak, aby Twoje przedsiębiorstwo zostało zachowane. Zasadą nadrzędną jest pierwszeństwo restrukturyzacji nad postępowaniem upadłościowym. Restrukturyzacja prowadzona jest w celu uniknięcia upadłości dłużnika. 

Upadłość ma na celu wyłącznie zaspokojenie potrzeb wierzycieli, a najszybszym na to sposobem jest likwidacja firmy i wyprzedanie majątku, aby pozyskać środki na spłatę długów. Obowiązek upadłości dotyczy nawet tych firm, które część zobowiązań opłaciły w terminie, a zalegały tylko z niektórymi rachunkami. Upadłość, w przeciwieństwie do restrukturyzacji, wyklucza możliwość utrzymania przedsiębiorstwa i prowadzi do jego likwidacji. 

W postępowaniach restrukturyzacyjnych interes dłużnika, czyli zachowanie przedsiębiorstwa i miejsc pracy, wysuwa się na pierwszy plan. Dochodzi do optymalizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia planu naprawy ze swoistym „parasolem ochronnym”, zaprzestania działań szkodliwych, ochrony przed egzekucjami komorniczymi oraz do zawierania nowych umów i kontraktów. 

Restrukturyzacja skupiona jest na rozwoju na rozwoju Twojej firmy.

 

Korzyści dłużnika – co daje dłużnikowi proces restrukturyzacji:

Walczysz o swoje prawa – mimo, że jesteś dłużnikiem, jesteś nadal pełnoprawnym przedsiębiorcą. Nie dopuszczasz do egzekucji komorniczych i swobodnie prowadzisz swój biznes. Prowadzisz negocjacje z wierzycielami , wznawiasz relacje z kontrahentami zwiększające rentowność Twojej firmy. W szczególnie trudnych przypadkach Twoje długi są rozkładane na realne do spłacania raty, a nawet umarzana jest część należności, np. z tyt. odsetek lub kosztów dochodzenia należności.

Jaki jest efekt restrukturyzacji firmy?

 • przywrócenie płynności finansowej oraz pełnej funkcjonalności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie środków; restrukturyzacyjnych (optymalizacja, redukcja, ochrona);
 • ochrona jednostki w imię ogólnego dobra gospodarczego (m.in. utrzymanie miejsc pracy);
 • umożliwienie dłużnikowi wynegocjowanie ze swoimi kontrahentami optymalnego układu/porozumienia przy niezakłóconym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa;
 • spłata kredytów bez odsetek i kosztów dodatkowych (opłaty za aneksy, koszty windykacji, kary umowne);
 • możliwość uzyskania regresu w spłacie kapitału nawet do 50% (zobowiązania niezabezpieczone);
 • dostosowanie harmonogramu spłat wierzycieli do faktycznych możliwości finansowych przedsiębiorstwa;
 • zabezpieczenie umów kredytowych i leasingowych przed wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie niekorzystnych umów bez konsekwencji wynikających z umowy
  z kontrahentem;
 • wstrzymanie działań windykacyjnych i zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych;
 • zwolnienie zajęcia komorniczego, odblokowanie rachunków bankowych, 
 • możliwość korzystania z innych form pomocy publicznoprawnej (dotacje, kredyty celowe).

 

Jakie korzyści z restrukturyzacji Twojej firmy mają Twoi wierzyciele?

W skutek restrukturyzacji Twój wierzyciel nie ponosi dodatkowych kosztów domagania się od Ciebie spłaty długów. Jesteś zdolny spłacić swój dług bez angażowania w to firm windykacyjnych ze strony wierzyciela. Twój wierzyciel może nadal kontraktować z Tobą kolejne umowy, abyś był zdolny do spłaty zobowiązań.

Przy postępowaniu upadłościowym, dochód pozyskany z wyprzedania majątku byłby przeznaczony wpierw do spłaty wierzytelności w urzędach i instytucjach finansowych. Nigdy nie jest pewne, czy środków wystarczy na pokrycie wszystkich długów. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pozycje zwykłych wierzycieli i wierzycieli uprzywilejowanych zostają częściowo zrównane. Prawidłowo zrestrukturyzowana firma ma zdolność spłacić wszystkich swoich wierzycieli, pozyskując środki z dalszego prowadzenia działalności. 

W efekcie restrukturyzacji w Twojej firmie wzrastają przychody lub zmniejszają się koszty – rośnie zyskowność Twojej firmy. Zachowujesz miejsca pracy i swoich pracowników. Chronisz swoją firmę przed wyprzedaniem jej majątku i unikasz najgorszego – likwidacji firmy.

W trakcie procesu restrukturyzacji nad Twoją firmą wisi aurora i doradca restrukturyzacyjny ponownie wyprowadza Twój biznes na szerokie wody. W efekcie jego prac możesz swobodnie prowadzić działalność bez blokad na kontach bankowych oraz bez kopert od komorników i windykatorów. 

Jeśli szukasz doradcy restrukturyzacyjnego, zadzwoń pod numer tel. 600 051 100 lub napisz na adres zapytaj@ask-me.com.pl

 


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w Kancelarii Ask-Me.
Pierwszą poradę trzymasz ZA DARMO.

tel.: 600-051-100
email: zapytaj@ask-me.com.pl


Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

5 + 6 =