Jazda po alkoholu

Pomoc prawna dla osób zatrzymanych pod wpływem alkoholu.
Konsultacje z mecenasem
w godz. 8.00 – 20.00 -7 dni w tygodniu.

Zatrzymanie za Jazdę Po Alkoholu.

Pomoc adwokacka dla osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Poznaj Swoje Prawa.

Polskie prawo dość restrykcyjnie podchodzi do osób, które wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu – kierowcy grozi nie tylko wysoka grzywna, ale również wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Nie oznacza to jednak, że każda sytuacja traktowana jest identycznie, a zatrzymana osoba nie ma możliwości obrony. Nie zawsze dochodzi do popełnienia przestępstwa i nie każde zatrzymanie musi skończyć się utratą prawa jazdy.

Wspólnie z nami możesz złagodzić wyrok lub uniknąć konsekwencji!
Ważne, żeby od początku prowadzić proces mądrze!

Jeszcze nie jest za późno, żeby pomóc odzyskać Ci prawo jazdy. Nie zwlekaj z decyzją!

Zachowaj swoje prawa! Pamiętaj, że już na wstępnym etapie postępowania powinieneś znajdować się pod opieką adwokata.
Jeśli Twój prawnik jest nieobecny, skorzystaj z prawa do odmowy składania zeznań.

BEZ STRATY CZASU – Jesteśmy z Tobą od pierwszego kontaktu z policją aż do zakończenia sprawy. POMOC W CAŁEJ POLSCE – Nasi adwokaci pracują na terenie całego kraju. Zaopiekujemy się Tobą.

PRACA ZE SPECJALISTAMI – Pracujemy z kilkunastoma klientami dziennie, rozwiązując problemy podobne do Twoich. Masz pewność, że wiemy, jakie kroki należy podjąć w Twojej sprawie.

ELASTYCZNE ROZLICZENIA – Umożliwiamy płatność w ratach. Jeżeli jest taka konieczność, pomożemy w uzyskaniu finansowania.

BRAK UKRYTYCH OPŁAT – Nie pobieramy dodatkowych kosztów procesu – cena obejmuje wszystkie nasze działania.

STAŁA CENA DLA KAŻDEGO – Nawet jeśli Twoja sprawa trafi do sądu II instancji, koszty są te same.

Czy jazda po alkoholu zawsze jest przestępstwem?

Pomimo stosunkowo restrykcyjnego prawa odpowiedź brzmi: nie. Czasem kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu kwalifikowane jest wyłącznie jako wykroczenie. Warto jednak zaznaczyć, że granica jest bardzo cienka i każdy powinien zastanowić się kilka razy, czym może skutkować wsiadanie za kółko po spożyciu – nawet niewielkiej ilości – alkoholu. To właśnie od jego stężenia we krwi zależy, jak sklasyfikowana zostanie Twoja sytuacja i jakie konsekwencje będą Ci grozić.

Jeszcze wykroczenie czy już przestępstwo?

Polskie prawo dopuszcza, aby osoba kierująca pojazdem mechanicznym posiadała we krwi niewielkie stężenie alkoholu. Jeśli podczas kontroli alkomat pokaże wynik mniejszy niż 0,2 promila, wtedy kierowca nie poniesie żadnych konsekwencji prawnych. Natomiast wszystkie wartości powyżej tego stężenia są już karalne.
Jeżeli kierujący pojazdem w chwili zatrzymania był jedynie w stanie po użyciu alkoholu, odpowiadać będzie za wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 Kodeksu Wykroczeń.
Oznacza to, że osoba badana miała:
od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi;
od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza.

Natomiast odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178 a Kodeksu Karnego zachodzi wówczas, gdy kierujący pojazdem w chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości, tj.:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila;
zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekraczała 0,25 mg.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli w chwili zatrzymania pomiar stężenia alkoholu we krwi wskazał, że popełniłeś przestępstwo, to nie zawsze musi się to zakończyć wyrokiem skazującym oraz orzeczeniem kary !
Jazda po alkoholu – jak postępować?
Ponieważ od lat pracujemy przy sprawach osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, to dzięki wiedzy naszych ekspertów i bogatemu doświadczeniu zawodowemu wiele z nich zostało zakończonych warunkowym umorzeniem postępowania karnego.
Bardzo często osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu nie zostaje poinformowana przez organy ścigania o istnieniu takiej możliwości, a kierowcom brakuje na ten temat rzetelnej wiedzy. Natomiast warunkowe umorzenie postępowania jest bardzo korzystne, gdyż wówczas nie dochodzi do skazania, a po zakończonym procesie sądowym oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest dalej osobą niekaraną.

Dodatkowo w przypadku warunkowego umorzenia postępowania zazwyczaj ustalany jest krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów. Skrócenie tego okresu może mieć istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu.

Odebrane prawo jazdy. Czy można wcześniej odzyskać uprawnienia?

Jeśli Twój zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu trwa już długie miesiące – a nawet lata – i jest to wyjątkowo uciążliwe w życiu codziennym (np. z uwagi na pracę czy też obowiązki domowe) jesteśmy w stanie pomóc we wcześniejszym odzyskaniu prawa jazdy.
Sposobem na to jest tzw. blokada alkoholowa  (art. 182 a Kodeksu Karnego Wykonawczego). W tej sytuacji składamy w Twoim imieniu odpowiedni wniosek do sądu, chcąc doprowadzić do pozytywnego rozpatrzenia, na mocy którego będziesz mógł prowadzić pojazdy wyposażone właśnie w tzw. blokadę alkoholową. Takie rozstrzygnięcie umożliwia wcześniejsze i zgodne z prawem poruszanie się pojazdem mechanicznym. Skorzystać z powyższej procedury można dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Natomiast w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu.
Warto pamiętać, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku, okres zatrzymania uprawnień sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. To znacznie skraca okres ubiegania się o tzw. blokadę alkoholową.

 

Jeśli znalazłeś się w którejś z powyższych sytuacji i potrzebujesz pomocy – zaufaj nam. 
Czekamy na Twój telefon: +48 535 33 44 04

Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

3 + 4 =

Partnerzy