Upadłość

Jedyną szansą dłużnika na powrót do normalności i rozpoczęcie nowego życia, wolnego od długów.

Upadłość konsumencka – szansa na nowe życie.

 

Postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej potocznie nazywanego „upadłością konsumencką” często jest jedyną szansą dłużnika na powrót do normalności i rozpoczęcie nowego życia, wolnego od długów. Zmiany wprowadzone w ustawie- Prawo upadłościowe w dniu 24 marca 2020 roku, mają ułatwić konsumentom możliwość wyjścia ze stanu niewypłacalności, poprzez uproszczenie procedury ogłoszenia upadłości.

Co do zasady, na skutek przeprowadzonego postępowania upadłościowego, umorzeniu podlegają wszelkie zobowiązania, niezależnie od tytułu ich powstania (umowy kredytu, umowy pożyczki, faktury VAT itd.), a także ich wysokości.

Wyjątek stanowią wyraźnie określone w ustawie kategorie zobowiązań:

 • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny, lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Postępowanie upadłościowe można podzielić na kilka etapów:

 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • postępowanie upadłościowe właściwe, likwidacja masy upadłości;
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli, a następnie jego wykonanie;
 • umorzenie zobowiązań dłużnika.

 

 • Dla kogo upadłość konsumencka? Kiedy należy złożyć wniosek?

 

 • Upadłość konsumencką można ogłosić w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Jednocześnie, osoba fizyczna staje się niewypłacalna, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika wydaje Sąd.
 • Co ważne, dłużnik będący konsumentem może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w każdym czasie. Ustawodawca nie nakłada na dłużnika terminu, w którym taki wniosek powinien zostać złożony w odniesieniu do czasu powstania stanu niewypłacalności. Niemniej jednak, decyzja
 • o złożeniu wniosku nie powinna być odkładana w czasie, ponieważ dla dłużnika to często jedyna szansa na rozpoczęcie nowego życia, wolnego od długów.

 

Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

3 + 8 =

Partnerzy