Zwroty prowizji i opłat bankowych

Odzyskujemy pieniądze z tytułu wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich 

Zwroty prowizji i opłat bankowych.

Czy wiesz, że jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu?
Jeżeli udało Ci się spłacić wcześniej zobowiązanie, musisz wiedzieć, że całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy.
Dotyczy to kredytów konsumenckich udzielanych przez banki i inne instytucje pożyczkowe (chwilówki, SKOKi, itp.) po 18 grudnia 2011 r. w kwocie
nie wyższej niż 255 550 zł.

Zatem co zostanie zwrócone?
Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu.
Zwrot prowizji bankowej powinien mieć charakter proporcjonalny,  tzn. odnosić się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Prawo do odzyskiwania pieniędzy z tytułu wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich stanowią przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK).
Przeważnie kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek w związku z wcześniej spłaconym kredytem, za niewykorzystany okres kredytowania.
Mimo to często nie obniżają przy tym ani nie zwracają pobranych różnego rodzaju  kosztów początkowych za jednorazowe czynności lub usługi, jak np. prowizje, opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne czy opłaty wstępne.

Teraz już wiesz, że należy Ci się zwrot części poniesionych kosztów w związku wcześniejszą spłatą kredytu, jednak nie potrafisz skutecznie ich odzyskać?
Zapraszamy:

1. Bezpłatna analiza sprawy.
2. Poprowadzimy negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym.
3. Prowadzimy sprawy w sądzie, jeżeli jest taka konieczność.

Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

4 + 8 =

Partnerzy