Co to jest restrukturyzacja firmy?

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja – co to jest? Restrukturyzacja to złożony proces chroniący dłużnika i jego wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, prowadzone w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości firmy. Reguluje to ustawa z...