Restrukturyzacja – co to jest?

Restrukturyzacja to złożony proces chroniący dłużnika i jego wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, prowadzone w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości firmy. Reguluje to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) i wiele, wiele innych przepisów szczegółowych rozsianych po innych ustawach i nowelizacjach.

Nowe zasady restrukturyzacji

Wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy z dn. 20.03.2020 r.:

 • skrócenie czasu trwania postępowania,
 • uroszczenie zasad ogłaszania upadłości,
 • możliwość oddłużania osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w postępowaniu konsumenckim,
 • możliwość oddłużenia osoby, która w sposób rażący dopuściła się niedbalstwa,
 • restrukturyzacja możliwa też dla osób fizycznych.

Obecnie prawo restrukturyzacyjne umożliwia 4 tryby (sposoby) postępowania restrukturyzacyjnego:

 • postępowania o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Firma w restrukturyzacji – co to znaczy?

Firma będąc w procesie restrukturyzacji sądowej dąży do uniknięcia jej upadłości. Prawidłowo prowadzona restrukturyzacja pomaga uniknąć problemów prawnych i finansowych jej właścicielom i przedstawicielom. W trakcie prowadzonego procesu restrukturyzacji sądowej masz 4 miesiące karencji (odroczenia) w spłacie swoich długów i nikt nie ma prawa żądać od Ciebie zwrotu należności. Dlaczego? Jesteś wpisany w tzw. monitor sądowy. Nawet komornicy i firmy windykacyjne zdejmują blokady z Twoich kont bankowych.

Co można restrukturyzować?

 • Zadłużenie publiczno – prawne
  • ZUS, US,
  • inne daniny publiczne.
 • Zadłużenie operacyjne
  • faktury,
  • rachunki,
  • zobowiązania kontraktowe,
  • umowy kosztowe.
 • Zadłużenie finansowe
  • kredyty,
  • pożyczki bankowe i pozabankowe (chwilówki),
  • długi prywatne,

Czym jest niewypłacalność?

Zgodnie z polskim prawem, dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych, jeżeli okres spłaty zaległych długów przekroczył 3 miesiące. Utracić zdolność oznacza, brak gotówki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości pozwalającej na uregulowanie wymaganych zobowiązań. Zdolność ta może zostać przywrócona przez zbycie składników majątkowych, w drodze zaciągnięcia nowych zobowiązań lub postępowań ugodowych.

Krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości.
O niewypłacalności można mówić wtedy, gdy dłużnik z powodu braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań (24 miesiące).

Przyczyny zadłużeń finansowych – jak określić problem?

 • zła kalkulacja planów inwestycyjnych,
 • niedoszacowanie inwestycyjne,
 • pożyczki gotówkowe zaciągane ponad możliwości finansowe,
 • zatory płatnicze,
 • nieuczciwy kontrahent,
 • sytuacje losowe na które klient nie ma wpływu (choroba, wypadek, zmiana koniunktury),
 • siła wyższa, np. pandemia – COVID 19,
 • zmienne warunki ekonomiczne,
 • ceny energii,
 • pensja podstawowa.

Dla kogo jest restrukturyzacja?

Każdy, kogo dopadły problemy z płynnością finansową, może skorzystać z restrukturyzacji jego firmy. Nie trzeba czekać na kryzys finansowy, niewypłacalność i egzekucje komornicze.

Proces restrukturyzacji firmy zagrożonej niewypłacalnością należy rozpocząć jeszcze w sytuacji, gdy nie ma zablokowanej możliwości zawierania umów i kontraktów. To znacząco ułatwi Tobie i obniży koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Kto może złożyć wniosek o restrukturyzację?

 • przedsiębiorcy ,
 • spółki kapitałowe (z o.o. , S.A.),
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych (spółka jawna),
 • wspólnicy spółek partnerskich,
 • konsumenci – od 20.03.2020 r. na mocy nowelizacji ustawy.

Dla kogo zalecana jest restrukturyzacja?

 • dla osób w spirali zadłużenia – spłacają jeden kredyt zaciągając drugi, korzystają z kart kredytowych, chwilówek, pożyczają pieniądze od znajomych – raty kredytów są znaczącym obciążeniem domowego budżetu,
 • dla osób, które przewidują kłopoty finansowe w najbliższym czasie tj. dziś regulują zobowiązania terminowo lub w miarę terminowo ale wiedzą, że wkrótce dochód może ulec obniżeniu i wówczas przewyższy wysokość rat,
 • dla przedstawicieli wolnych zawodów – głównie lekarze – wysokie zaangażowanie kredytowe, praca ponad miarę własnych możliwości (własny gabinet, kontrakty w szpitalach, dodatkowe dyżury),
 • dla małych i średnich firm, których funkcjonowanie zaburzył nieprzewidziany wydatek (kara umowna, nieuregulowana faktura ze strony kontrahenta, potrzeba spłaty wspólnika).

Jeśli potrzebujesz wsparcia i chcesz zasięgnąć darmowej porady, zadzwoń pod numer tel. 600 051 100 lub napisz na adres zapytaj@ask-me.com.pl

Jakie jeszcze korzyści daje przedsiębiorcy restrukturyzacja przeczytasz w kolejnym artykule.


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w Kancelarii Ask-Me.
Pierwszą poradę trzymasz ZA DARMO.

tel.: 600-051-100
email: zapytaj@ask-me.com.pl


Napisz do nas.

Odpowiemy na każde pytanie.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, opisz krótko jaki zakres wsparcia interesuje Cię z naszej strony.

Dyskrecja GWARANTOWANA!

Wyślij do nas zapytanie

6 + 6 =